Khoa học làm giàu

“Có một môn Khoa học làm giàu và đó là ngành khoa học chuẩn xác cũng giống như đại số hay số học. Có một số nguyên tắc chi phối tiến trình làm giàu mà một khi con người đã học hỏi và tuân theo, anh ta sẽ thành công với mức độ chắc chắn và chuẩn xác như toán học vậy. (...) Tất cả những ai thực hiện các hướng dẫn trên đây chắc chắn sẽ trở nên giàu có, và sự giàu có họ nhận được sẽ tỉ lệ thuận với tính xác định của hình ảnh mà họ mơ ước, tính cố định của mục tiêu, tính vững chắc của niềm tin và độ sâu của lòng biết ơn trong họ.” — Charles H. Cranford

“Sự giàu có, một khi nó đến với những con số khổng lồ, thì không bao giờ là kết quả của những việc làm chăm chỉ! Giàu có đến chính là để đáp lại những nhu cầu cụ thể, căn cứ vào việc áp dụng những nguyên tắc cụ thể, chứ không phải là ngẫu nhiên hay may mắn.” — Napoleon Hill

“Học phương pháp làm giàu cũng là một môn khoa học chính xác, giống như đại số hay hình học. Quá trình làm giàu cũng bị chi phối bởi các quy luật nhất định và nếu ai học được và tuân theo những quy luật này, người đó sẽ trở nên giàu có.” — Wallace D. Wattles

“Toàn bộ quá trình tâm thần, tâm linh và giàu có về vật chất có thể được tổng kết trong một từ: Lòng biết ơn.” — Joseph Murphy